خدمات لیتوگرافی

لیتو گرافی هر برگ
زینک پلیت سترجی تی او 110000 ریال
زینک پلیت ستر دو ورقی 200،000 ریال
زینک پلیت ستر 4/5 ورقی 400،000 ریال
هزینه  فیلم  سانتی 160 ریال

  خدمات چاپ با دستگاه CD هایدلبرگ 2 ورقی(نشریات)

تیراژ قیمت هر فرم چاپی
دو ورقی چهار رنگ 1000 برگ 1،800،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 2000 برگ 1،900،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 3000 برگ 2،000،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 4000 برگ 2،100،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 5000 برگ 2،200،000 ریال

 

در صورت گرماژ 300 به بالا هر 50 گرم 20% اضافه می گردد .

  خدمات چاپ بادستگاه CD هایدلبرگ 4/5 ورقی 5 رنگ(نشریات)

تیراژ قیمت هر فرم چاپی
چهار و نیم ورقی چهار رنگ 1000 برگ 5،500،000 ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ 2000 برگ 5،500،000 ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ 3000 برگ 5،500،000 ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ 4000 برگ 5،500،000 ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ 5000 برگ 5500،000 ریال

 

در صورت گرماژ 300 به بالا هر 50 گرم 20% اضافه می گردد .

  خدمات چاپ لاک با دستگاه CD هایدلبرگ 4/5 ورقی

قیمت هر برگ
مات 900 ریال
براق 800 ریال

 

تیراژ چاپ لاک زیر 2000 عدد ، 2000 عدد محاسبه میگردد .

  چاپ متالایز با دستگاه هایدلبرگ 2 ورقی

تیراژ قیمت هر فرم چاپی 4 رنگ قیمت رنگ سفید
دو ورقی چهار رنگ 1000 برگ 18،000،000 ریال 2،000،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 2000 برگ 20،000،000 ریال 2،500،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 5000 برگ 35/000،000 ریال 3،500،000 ریال

  خدمات چاپ با دستگاه SM هایدلبرگ 2 ورقی 2 رنگ

تیراژ قیمت هر فرم چاپی
دو ورقی 2 رنگ (فرم کتاب ) تا 5000 برگ 200،000 ریال

 

چاپ مشکی تک رنگ : 400،000 ریال (فرم معمولی )

چاپ رنگ ساختگی : 700،000 ریال

چاپ طلایی و نقره ای زیر 2000 عدد با دستگاه دو ورقی : 1،500،000 ریال

چاپ طلایی و نقره ای زیر 2000 عدد با دستگاه 4/5 ورقی : 3،000،000 ریال

چاپ طلایی و نقره ای 2000 الی 5000 عدد با دستگاه دو ورقی : 2،000،000 ریال

چاپ طلایی و نقره ای 2000 الی 5000 عدد با دستگاه 4/5 ورقی : 4،000،000 ریال

چاپ طلائی و نقره ای در صورت تمپلات بودن توافقی می باشد .

چاپ ورنی هر فرم با دستگاه دو ورقی 500،000 ریال می باشد .

چاپ ورنی هر فرم با دستگاه 4/5 ورقی 1.000،000 ریال می باشد .

  چاپ متالایز با دستگاه CD  هایدلبرگ 4/5 ورقی 5 رنگ

تیراژ قیمت هر فرم چاپی
چهار و نیم ورقی پنج رنگ 1000 برگ 30،000،000 ریال
چهار و نیم ورقی پنج رنگ 3000 برگ 35،000،000 ریال
چهار و نیم ورقی پنج رنگ 5000 برگ 40،000،000 ریال

  خدمات چاپ با دستگاهSM هایدلبرگ 2 ورقی(نشریات)

تیراژ قیمت هر فرم چاپی
دو ورقی چهار رنگ 1000 برگ 1،500،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 2000 برگ 1،600،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 3000 برگ 1،700،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 4000 برگ 1،800،000 ریال
دو ورقی چهار رنگ 5000 برگ 1،900،000 ریال

  خدمات لتر پرس

خط تا دو ورقی تیراژ قیمت قالب / تیغ تیراژ قیمت برجسته تیراژ قیمت
خط تا دو ورقی 5000 850،000 قالب / تیغ 5000 850000 برجسته 5000 1،500،000

  خدمات سلفون کشی

ابعاد حرارتی مات حرارتی براق واتر بیس چسبی مات واتر بیس چسبی براق
100*70 3920 3780 3150 2940
90*60 3020 2920 2430 2270
70*50 1960 1890 1580 1470
45*60 1520 1460 1220 1140
70*33 1300 1250 1040 980
50*35 980 950 790 740
45*30 760 730 610 570
35*25 500 470 400 370

 

قیمت ها بصورت ریال می باشد .

سلفون حرارتی مات از سایز 70*33 به بالا سانتی 50 ریال می باشد .

سلفون حرارتی براق از سایز 70*33 به بالاسانتی 49 ریال می باشد .

سلفون واتر بیس مات سانتی 45 ریال می باشد .

سلفون واتر بیس براق سانتی 42 ریال می باشد .

  خدمات یووی

ابعاد یووی براق سیلک موضعی یووی شنی موضعی یووی اکلیلی
یووی براق برجسته موضعی یووی تمپلات شابلونی

U.V مات
موضعی

100*70 1600 3000 3000  3300 3360 1800
90*60 1600 3000 3000 3200 3120 1600
70*50 800 1700 1800 1800 1400 1400
60*45 750 1600 1700 1500 1200 1300
70*33 700 1500 1700 1500 1200 1200
50*35 700 1400 1600 1200 1000 1000
45*30 650 1000 1300 1000 900 900
35*25 600 1000 1000 800 800 800

 

قیمت ها بصورت ریال می باشد .

هزینه شابلون تا سایز70*50( 250.000) ریال و سایز 70*50به بالا( 300.000) ریال میباشد.

هزینه فیلم لیتو گرافی 160 ریال می باشد.

چنانچه بیشتر از 50% حجم کار یووی داشته باشد قیمت کار توافقی است .

  خدمات سلفون کشی متالایز

ابعاد قیمت هر برگ
100*70 4200ریال
 90*60 3240 ریال
70*50 2100 ریال
60*45 1620ریال
70*33 1400 ریال
 50*35  1050 ریال 
45*30 810ریال
 35*25  530 ریال

  خدمات صحافی

 

صحافی چسب گرم

قیمت هر فرم گلاسه و تحریر
رقعی یا A5 200
وزیری 200
 

زیر 10 فرم ، 10 فرم حساب می شود .

قیمت هر فرم گلاسه و تحریر
رحلی کوچک 250
رحلی بزرگ 300
 

در صورت بیاضی یا Landscape بودن هر فرم 50 ریال اضافه میگردد .

قیمت هر فرم گلاسه و تحریر
خشتی بزرگ 300
خشتی متوسط 250
خشتی کوچک 200
 

صحافی مفتول

قیمت هر فرم گلاسه قیمت هر فرم تحریر
رقعی یا A5 150 رقعی یا A5 150
وزیری 180 وزیری 180
 

زیر 3 فرم ، 3 فرم حساب می شود .

قیمت هر فرم گلاسه قیمت هر فرم تحریر
رحلی کوچک 200 رحلی کوچک 200
رحلی بزرگ 250 رحلی بزرگ 250
 

در صورت بیاضی یا Landscape بودن هر فرم 50 ریال اضافه میگردد .

قیمت هر فرم گلاسه قیمت هر فرم تحریر
خشتی بزرگ 250 خشتی بزرگ 250
خشتی متوسط 200 خشتی متوسط 200
خشتی کوچک 150 خشتی کوچک 150