خدمات لیتوگرافی

لیتو گرافی هر برگ
زینک پلیت سترجی تی او ۱۱۰۰۰۰ ریال
زینک پلیت ستر دو ورقی ۲۰۰،۰۰۰ ریال
زینک پلیت ستر ۴/۵ ورقی ۴۰۰،۰۰۰ ریال
هزینه  فیلم  سانتی ۱۶۰ ریال

  خدمات چاپ با دستگاه CD هایدلبرگ ۲ ورقی(نشریات)

تیراژ قیمت هر فرم چاپی
دو ورقی چهار رنگ ۱۰۰۰ برگ ۱،۸۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۲۰۰۰ برگ ۱،۹۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۳۰۰۰ برگ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۴۰۰۰ برگ ۲،۱۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۵۰۰۰ برگ ۲،۲۰۰،۰۰۰ ریال

 

در صورت گرماژ ۳۰۰ به بالا هر ۵۰ گرم ۲۰% اضافه می گردد .

  خدمات چاپ بادستگاه CD هایدلبرگ ۴/۵ ورقی ۵ رنگ(نشریات)

تیراژ قیمت هر فرم چاپی
چهار و نیم ورقی چهار رنگ ۱۰۰۰ برگ ۵،۵۰۰،۰۰۰ ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ ۲۰۰۰ برگ ۵،۵۰۰،۰۰۰ ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ ۳۰۰۰ برگ ۵،۵۰۰،۰۰۰ ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ ۴۰۰۰ برگ ۵،۵۰۰،۰۰۰ ریال
چهار و نیم ورقی چهار رنگ ۵۰۰۰ برگ ۵۵۰۰،۰۰۰ ریال

 

در صورت گرماژ ۳۰۰ به بالا هر ۵۰ گرم ۲۰% اضافه می گردد .

  خدمات چاپ لاک با دستگاه CD هایدلبرگ ۴/۵ ورقی

قیمت هر برگ
مات ۹۰۰ ریال
براق ۸۰۰ ریال

 

تیراژ چاپ لاک زیر ۲۰۰۰ عدد ، ۲۰۰۰ عدد محاسبه میگردد .

  چاپ متالایز با دستگاه هایدلبرگ ۲ ورقی

تیراژ قیمت هر فرم چاپی ۴ رنگ قیمت رنگ سفید
دو ورقی چهار رنگ ۱۰۰۰ برگ ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۲۰۰۰ برگ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۵۰۰۰ برگ ۳۵/۰۰۰،۰۰۰ ریال ۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال

  خدمات چاپ با دستگاه SM هایدلبرگ ۲ ورقی ۲ رنگ

تیراژ قیمت هر فرم چاپی
دو ورقی ۲ رنگ (فرم کتاب ) تا ۵۰۰۰ برگ ۲۰۰،۰۰۰ ریال

 

چاپ مشکی تک رنگ : ۴۰۰،۰۰۰ ریال (فرم معمولی )

چاپ رنگ ساختگی : ۷۰۰،۰۰۰ ریال

چاپ طلایی و نقره ای زیر ۲۰۰۰ عدد با دستگاه دو ورقی : ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال

چاپ طلایی و نقره ای زیر ۲۰۰۰ عدد با دستگاه ۴/۵ ورقی : ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال

چاپ طلایی و نقره ای ۲۰۰۰ الی ۵۰۰۰ عدد با دستگاه دو ورقی : ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

چاپ طلایی و نقره ای ۲۰۰۰ الی ۵۰۰۰ عدد با دستگاه ۴/۵ ورقی : ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال

چاپ طلائی و نقره ای در صورت تمپلات بودن توافقی می باشد .

چاپ ورنی هر فرم با دستگاه دو ورقی ۵۰۰،۰۰۰ ریال می باشد .

چاپ ورنی هر فرم با دستگاه ۴/۵ ورقی ۱.۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد .

  چاپ متالایز با دستگاه CD  هایدلبرگ ۴/۵ ورقی ۵ رنگ

تیراژ قیمت هر فرم چاپی
چهار و نیم ورقی پنج رنگ ۱۰۰۰ برگ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
چهار و نیم ورقی پنج رنگ ۳۰۰۰ برگ ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال
چهار و نیم ورقی پنج رنگ ۵۰۰۰ برگ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

  خدمات چاپ با دستگاهSM هایدلبرگ ۲ ورقی(نشریات)

تیراژ قیمت هر فرم چاپی
دو ورقی چهار رنگ ۱۰۰۰ برگ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۲۰۰۰ برگ ۱،۶۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۳۰۰۰ برگ ۱،۷۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۴۰۰۰ برگ ۱،۸۰۰،۰۰۰ ریال
دو ورقی چهار رنگ ۵۰۰۰ برگ ۱،۹۰۰،۰۰۰ ریال

  خدمات لتر پرس

خط تا دو ورقی تیراژ قیمت قالب / تیغ تیراژ قیمت برجسته تیراژ قیمت
خط تا دو ورقی ۵۰۰۰ ۸۵۰،۰۰۰ قالب / تیغ ۵۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰ برجسته ۵۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰

  خدمات سلفون کشی

ابعاد حرارتی مات حرارتی براق واتر بیس چسبی مات واتر بیس چسبی براق
۱۰۰*۷۰ ۳۹۲۰ ۳۷۸۰ ۳۱۵۰ ۲۹۴۰
۹۰*۶۰ ۳۰۲۰ ۲۹۲۰ ۲۴۳۰ ۲۲۷۰
۷۰*۵۰ ۱۹۶۰ ۱۸۹۰ ۱۵۸۰ ۱۴۷۰
۴۵*۶۰ ۱۵۲۰ ۱۴۶۰ ۱۲۲۰ ۱۱۴۰
۷۰*۳۳ ۱۳۰۰ ۱۲۵۰ ۱۰۴۰ ۹۸۰
۵۰*۳۵ ۹۸۰ ۹۵۰ ۷۹۰ ۷۴۰
۴۵*۳۰ ۷۶۰ ۷۳۰ ۶۱۰ ۵۷۰
۳۵*۲۵ ۵۰۰ ۴۷۰ ۴۰۰ ۳۷۰

 

قیمت ها بصورت ریال می باشد .

سلفون حرارتی مات از سایز ۷۰*۳۳ به بالا سانتی ۵۰ ریال می باشد .

سلفون حرارتی براق از سایز ۷۰*۳۳ به بالاسانتی ۴۹ ریال می باشد .

سلفون واتر بیس مات سانتی ۴۵ ریال می باشد .

سلفون واتر بیس براق سانتی ۴۲ ریال می باشد .

  خدمات یووی

ابعاد یووی براق سیلک موضعی یووی شنی موضعی یووی اکلیلی
یووی براق برجسته موضعی یووی تمپلات شابلونی

U.V مات
موضعی

۱۰۰*۷۰ ۱۶۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰  ۳۳۰۰ ۳۳۶۰ ۱۸۰۰
۹۰*۶۰ ۱۶۰۰ ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۳۲۰۰ ۳۱۲۰ ۱۶۰۰
۷۰*۵۰ ۸۰۰ ۱۷۰۰ ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ ۱۴۰۰ ۱۴۰۰
۶۰*۴۵ ۷۵۰ ۱۶۰۰ ۱۷۰۰ ۱۵۰۰ ۱۲۰۰ ۱۳۰۰
۷۰*۳۳ ۷۰۰ ۱۵۰۰ ۱۷۰۰ ۱۵۰۰ ۱۲۰۰ ۱۲۰۰
۵۰*۳۵ ۷۰۰ ۱۴۰۰ ۱۶۰۰ ۱۲۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۴۵*۳۰ ۶۵۰ ۱۰۰۰ ۱۳۰۰ ۱۰۰۰ ۹۰۰ ۹۰۰
۳۵*۲۵ ۶۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰ ۸۰۰

 

قیمت ها بصورت ریال می باشد .

هزینه شابلون تا سایز۷۰*۵۰( ۲۵۰.۰۰۰) ریال و سایز ۷۰*۵۰به بالا( ۳۰۰.۰۰۰) ریال میباشد.

هزینه فیلم لیتو گرافی ۱۶۰ ریال می باشد.

چنانچه بیشتر از ۵۰% حجم کار یووی داشته باشد قیمت کار توافقی است .

  خدمات سلفون کشی متالایز

ابعاد قیمت هر برگ
۱۰۰*۷۰ ۴۲۰۰ریال
 ۹۰*۶۰ ۳۲۴۰ ریال
۷۰*۵۰ ۲۱۰۰ ریال
۶۰*۴۵ ۱۶۲۰ریال
۷۰*۳۳ ۱۴۰۰ ریال
 ۵۰*۳۵  ۱۰۵۰ ریال 
۴۵*۳۰ ۸۱۰ریال
 ۳۵*۲۵  ۵۳۰ ریال

  خدمات صحافی

 

صحافی چسب گرم

قیمت هر فرم گلاسه و تحریر
رقعی یا A5 ۲۰۰
وزیری ۲۰۰
 

زیر ۱۰ فرم ، ۱۰ فرم حساب می شود .

قیمت هر فرم گلاسه و تحریر
رحلی کوچک ۲۵۰
رحلی بزرگ ۳۰۰
 

در صورت بیاضی یا Landscape بودن هر فرم ۵۰ ریال اضافه میگردد .

قیمت هر فرم گلاسه و تحریر
خشتی بزرگ ۳۰۰
خشتی متوسط ۲۵۰
خشتی کوچک ۲۰۰
 

صحافی مفتول

قیمت هر فرم گلاسه قیمت هر فرم تحریر
رقعی یا A5 ۱۵۰ رقعی یا A5 ۱۵۰
وزیری ۱۸۰ وزیری ۱۸۰
 

زیر ۳ فرم ، ۳ فرم حساب می شود .

قیمت هر فرم گلاسه قیمت هر فرم تحریر
رحلی کوچک ۲۰۰ رحلی کوچک ۲۰۰
رحلی بزرگ ۲۵۰ رحلی بزرگ ۲۵۰
 

در صورت بیاضی یا Landscape بودن هر فرم ۵۰ ریال اضافه میگردد .

قیمت هر فرم گلاسه قیمت هر فرم تحریر
خشتی بزرگ ۲۵۰ خشتی بزرگ ۲۵۰
خشتی متوسط ۲۰۰ خشتی متوسط ۲۰۰
خشتی کوچک ۱۵۰ خشتی کوچک ۱۵۰