یووی :u (6)
پوشش یووی، استحکام و جلای قابل ملاحظه ای به محصول و تولید نهایی می بخشد و با طراحی مناسب و استفاده بجا از یووی می توان زیبایی کار را دوچندان کرد. شرکت چاپ گشتی پرینت با استفاده از مواداولیه مرغوب این روند را تسریع می نماید. این بخش در راستای ارایه خدمات بیشتر و بهتر شرکت چاپ و نشر تدارک دیده شد است.