لترپرسImage206796
شرکت چاپ گشتی پرینت با داشتن ماشین آلات در این بخش نقش ارزنده ای در قسمت پس از چاپ به مشتریان عرضه می کند. این بخش در صنعت چاپ بخصوص در قسمت ساخت جعبه های مقوایی نقش بسزایی دارد. کار دستگاه لترپرس، انداختن نقوش دلخواه با استفاده از قالب و پرس بر روی محصول چاپی که در نهایت به یک کار با کیفیت با توجه به خلاقیت طراح تبدیل می شود