Cyan، Magenta، Yellow و Black، (CMYK) یک طرح از ترکیب چهار رنگ اصلیu (7)

که می تواند میلیون ها رنگ با کنتراست های مختلف و متنوع را ایجاد کند، تشکیل می شود، که وظیفه بخش لیتوگرافی بررسی آنها است. شرکت چاپ و نشر نگارستان با توجه به اهمیت این فرآیند در تولید نهایی به نکات ظریف و ریز توجه خاصی دارد و همواره از محصولات با کیفیت در این مرحله جهت تهیه فیلم و زینک بهره می گیرد.