فرم های ویزیت فانتزی    ( 8روز کاری )

جنس کار سایز دورگرد مستطیل
نقره کارت لمینیت براق (جدید) 9 * 6 100.000
نقره کارت لمینیت مات (جدید) 9 * 6 120.000
طلا کارت لمینیت براق (جدید) 9 * 6 100.000
طلا کارت لمینیت مات (جدید) 9 * 6 120.000
لمینیت برجسته 9 * 6 65.000
لمینیت برجسته طلاکوب (۱۲ روز کاری)  9 * 6 70.000
لمینیت برجسته کوچک 5.9 * 5.6 34.000
لمینیت برجسته ویزیتی 8.5 * 4.8 37.000
لمینیت براق 9 * 6 45.000
لمینیت مات 9 * 6 65.000
لمینیت براق ویزیتی 8.5 * 4.8 60.000
لمینیت مات ویزیتی 8.5 * 4.8 70.000
لمینیت براق مربع 5 * 5 60.000
لمینیت مات مربع 5 * 5 65.000
لمینیت براق طرح موج 9 * 6 85.000
لمینیت مات طرح موج 9 * 6 90.000
سلفون براق دورو (سلفون حرارتی) 9 * 6 40.000
سلفون مات دورو (سلفون حرارتی) 9 * 6 40000
سلفون مات دورو موضعی (۱۲ روز کاری) 9 * 6 50.000 60.000
سلفون مات دورو طلاکوب (۱۲ روز کاری) 9 * 6 70.000 80.000
آهنربایی (۱۲ روز کاری) 9 * 6 200000
آهنربایی با قالب طرح شما (۱۵ روز کاری) 9 * 6 225.000
پی وی سی ۵۰۰ میکرون (۱۵ الی ۲۰ روز کاری) 9 * 6 320.000
لیبل شیشه ای (چاپ افست یووی)
بدون تغییر رنگ در معرض نور خورشید
8.5 * 4.8
تحویل 20 روز کاری
600.000