فرم های ویزیت فانتزی    ( ۸روز کاری )

جنس کار سایز دورگرد مستطیل
نقره کارت لمینیت براق (جدید) ۹ * ۶ ۱۰۰.۰۰۰
نقره کارت لمینیت مات (جدید) ۹ * ۶ ۱۲۰.۰۰۰
طلا کارت لمینیت براق (جدید) ۹ * ۶ ۱۰۰.۰۰۰
طلا کارت لمینیت مات (جدید) ۹ * ۶ ۱۲۰.۰۰۰
لمینیت برجسته ۹ * ۶ ۶۵.۰۰۰
لمینیت برجسته طلاکوب (۱۲ روز کاری)  ۹ * ۶ ۷۰.۰۰۰
لمینیت برجسته کوچک ۵.۹ * ۵.۶ ۳۴.۰۰۰
لمینیت برجسته ویزیتی ۸.۵ * ۴.۸ ۳۷.۰۰۰
لمینیت براق ۹ * ۶ ۴۵.۰۰۰
لمینیت مات ۹ * ۶ ۶۵.۰۰۰
لمینیت براق ویزیتی ۸.۵ * ۴.۸ ۶۰.۰۰۰
لمینیت مات ویزیتی ۸.۵ * ۴.۸ ۷۰.۰۰۰
لمینیت براق مربع ۵ * ۵ ۶۰.۰۰۰
لمینیت مات مربع ۵ * ۵ ۶۵.۰۰۰
لمینیت براق طرح موج ۹ * ۶ ۸۵.۰۰۰
لمینیت مات طرح موج ۹ * ۶ ۹۰.۰۰۰
سلفون براق دورو (سلفون حرارتی) ۹ * ۶ ۴۰.۰۰۰
سلفون مات دورو (سلفون حرارتی) ۹ * ۶ ۴۰۰۰۰
سلفون مات دورو موضعی (۱۲ روز کاری) ۹ * ۶ ۵۰.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰
سلفون مات دورو طلاکوب (۱۲ روز کاری) ۹ * ۶ ۷۰.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰
آهنربایی (۱۲ روز کاری) ۹ * ۶ ۲۰۰۰۰۰
آهنربایی با قالب طرح شما (۱۵ روز کاری) ۹ * ۶ ۲۲۵.۰۰۰
پی وی سی ۵۰۰ میکرون (۱۵ الی ۲۰ روز کاری) ۹ * ۶ ۳۲۰.۰۰۰
لیبل شیشه ای (چاپ افست یووی)
بدون تغییر رنگ در معرض نور خورشید
۸.۵ * ۴.۸
تحویل ۲۰ روز کاری
۶۰۰.۰۰۰