سلفون 3
از دیرباز بسته بندی دارای اهمیت بالایی برای پوشش کالاهای مختلف اعم از غذایی، دارویی، کشاورزی و … بوده است. یکی از لفاف های بسته بندی مواد غذایی و دارویی، لفاف های سلفون یا BOPP می باشد که در بعضی موارد آن را OPP یا ترس بافن نیز می نامند
سلفون های OPP با توجه به دارا بودن درجه بهداشتی برای بسته بندی مواد غذایی و دارویی استفاده می شود که در هنگام تولید به اشکال مختلف قابل تولید است که به صورت زیر می باشد
سلفون متالایز ( BOPP متالایز )
سلفون شفاف ( BOPP شفاف )
سلفون صدفی ( BOPP صدفی یا پرولایز )
که هر کدام در جایگاه خود مورد استفاده قرار می گیرد
به عنوان مثالبرای بسته بندی محصولی مثل ماکارانی که در صورت برخورد مستقیم با نور خورشید فاسد نخواهد شد از سلفون یا لفاف BOPP شفاف استفاده می شود. که هم محصول دیده شود و هم هزینه کمتری به مشتری تحمیل شود ولی برای محصولاتی مانند چیپس یا غذاهای آماده که در صورت برخورد مستقیم نور خورشید فاسد شده یا تغییر شکل و حالت می دهند، از سلفون یا لفاف BOPP ( متالایز ) استفاده می شود. چون آلومینیوم محافظ مطمئن غذا بوده و کالای گران قیمتی می باشد ، تولید کننده توانسته است که آن را در فضای خلاء به روی سلفون شفاف جذب کرده و با قیمت خیلی کمتری از آن فلز، در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد و با استفاده از این لفاف دیگر محصول در برخورد مستقیم با نور خورشید نخواهد بود
برای محصولاتی مانند کیک یا بستنی از محصول متالایز استفاده می شود و همچنین می توان برای محصولاتی که برای بقاء نیاز به سرما دارند و باید در سردخانه نگهداری شوند، از لفاف صدفی یا BOPP صدفی استفاده کرد همانند لفاف های بستنی یا برخی از لفاف های کیک
کاربرد سلفون در کارهای بسیار مختلف می باشد اعم از غذایی، دارویی، بهداشتی و صنعتی که با توجه به نیاز هر یک محصول مورد نیاز آن صنعت در دسترس قرار دارد