در اين بخش كار چاپي پس از انجام مرحله سلفون و يا يووي و طلاكوب جهت تيغ با دستگاه لترپرس و يا بابست و يا دايكات آماده ميگردد و پس از پوشال گيري آماده جهت چسب ميگردد ماشين آلات اين بخش چاپ گشتي شامل
دستگاه لترپرس ٧٧
دستگاه دايكات١٢٠*٨٠
دستگاه تسمه كش جهت بسته بندي و لفاف كارها پس از تيغ و پوشال گيري
دستگاه شيرينگ پك