ثبت سفارشات:
شما عزیزان به سه طریق می توانید سفارشات خود را ثبت نمایید:
۱- سفارش حضوری :
در این حالت پس از حضور در محل شرکت وطراحی یا ذخیره فایل خود پیش فروش از کارشناس دریافت کرده و سپس آن را به حسابداری تحویل داده و فاکتور شما صادر می گردد.
۲- سفارش از طریق سایت :
در این روش پس از ورود به سایت و ثبت نام برای اولین بار وارد قسمت سفارش شده و کالای موردنظر خود را انتخاب کرده سپس فایل خود را آپلود نمایی ، چنانچه سفارش دیگری دارید عملیات را تکرار نمایید و در نهایت با زدن دکمه تسویه هزینه های سفارش خود را از طریق درگاه اینترنتی پرداخت نمایید.
۳- سفارش از طریق ایمیل :
ابتدا فرم لیست سفارش را تکمیل نموده و به همراه فایل های خود ارسال نمایید. مبلغ سفارش را بصورت صحیح و با تمام مشخصات فیش واریزی در فرم لیست سفارش قید نمایید تا سفارش شما در پروسه چاپ قرار بگیرد.
* زمان تحویل سفارش:
زمان تحویل سفارش بنا به سفارشها متفاوت بوده که در لیست قیمت به آن اشاره شده است . شما می توانید براساس زمانبندی مشخص شده در تاریخ سر رسید سفارش با واحد مربوطه تماس حاصل فرمایید